Shark Logistics Azerbaycan

Yol qaiməsi nədir?

Yol qaiməsi nədir?

Logistika Azerbaycan Yükdaşıma

  • Daşınma zənciri ilə bağlı ən önəmli sənədlərdən biridir;
  • Alıcl və satıcı arasında və ya daşıyıcı ilə satıcı arasında xidmət müqaviləsi deyil, yükün faktiki daşındığını
    "təsdie edən" dəlildir;
  • Yol qaiməsinin etibarlı dokumentinin üzərində şirkətin logosu, daşıma ilə baglı detallar, daşıyıcının qayda və şərtləri əks edilməlidir;
  • Yol qaiməsinin təqdim edilmə ardıcıllığı Incoterm şərtlərindən, yəni risk və öhdəliklərinin hansı vaxtda kimə ötürülməsindən asılıdır;
  • Göndərici faktiki yükün sifarişə uyğunluğunj yoxlamaqla, faktiki ziyanın və ya çatışmazlığın qeydiyyatını öncədən aparmalıdır.

Shark Logistics Ölkələr arası yüklərin daşınması xidməti
https://sharklogistics.az