Shark Logistics Azerbaycan

Qaydalara uyğun rəsmiləşdirmə qaydası

Qaydalara uyğun rəsmiləşdirmə qaydası

Mal və nəqliyyat vasitələrinin əsas gömrük rəsmiləşdirilməsinə aşağıdakı mərhələlər daxil edilir:
a) Yük gömrük bəyannamələrinin qəbulu, qeydiyyatı və uçotu;
b) Seçilmiş gömrük rejiminin tələblərinə riayət edilməsinə nəzarət;
c) Valyuta nəzarəti və gömrük dəyərinin müəyyən edilməsinə nəzarət;
d) Gömrük ödənişlərinə nəzarət;
e) Gömrük baxışı və malların buraxılması.