Shark Logistics Azerbaycan

Logistikanın bölmələri

Logistikanın bölmələri

Logistika aşağıdakı yarımbölmələrə bölünür:

 • Hərbi logistika 
 • Biznes logistika 
 • Tədarük logistikası
 • Paylama logistikası
 • Satış logistikası
 • Nəqliyyat logistikası
 • Ehtiyyat logistikası
 • Anbar logistikası
 • İnformasiya logistikası
 • Kompleks logistika 
 • Ekoloji logistika 
 • Qənaət logistikası
 • Şəhər logistikası 

Logistikanın tədqiqat obyektləri:

Logistikanın əsas tədqiqat obyektləri bunlardır:

 • Zəncir
 • Sistemi
 • Funksiyası
 • Məlumat axını

Shark Logistics Ölkələr arası yüklərin daşınması xidməti

https://sharklogistics