Shark Logistics Azerbaycan

DDP - bütün rüsumlar ödənilməklə ünvanda təhvil xidməti

DDP - bütün rüsumlar ödənilməklə ünvanda təhvil xidməti

DDP (Delivered duty paid)- bütün rüsumlar ödənilməklə ünvanda təhvil xidməti.🚚

EXW şərtində idxalatçının (alıcının) daşıdığı məsuliyyət DDP şərtində ixracatçıya (satıcıya) keçir. Hər iki gömrükdəki ( ixrac və idxal) vergilər, yükləmə və nəqliyyat xərcləri , risklər satıcıya aiddir, alıcı sadəcə ünvanda yüklərin boşaldılmasını həyata keçirir.📦

DDP qiymət hesablanması: malın satış qiyməti + qablaşdırma + yükləmə + daxili nəqliyyat + ixrac gömrük xərcləri + liman xərcləri + yük (icarə) xərcləri +  alıcının ölkəsindəki nəqliyyat xərcləri + idxal gömrük xərcləri,yerli vergilər 

Nəqliyyat:  Xərclər satıcıya aiddir.

Sığorta: Sığorta satıcıya aiddir.

Daşıma növü:  Bütün nəqliyyat vasitələrində istifadə edilə bilər.   

Shark Logistics Ölkələr arası yüklərin daşınması xidməti

https://sharklogistics.az